more art, more love.


FineArtPrintsLoveWarrior01
’dogma’ : limited edition fine art print : hannah lemholt for love warriors

 
vi är så glada över all Er fina respons,
instagram & i mail, över den serie fotokonst
som hannah lemholt skapat speciellt för oss.
här är en närmare titt på de två sista
fotografierna {& de andra kan Ni se här}..
tack för kärleken !

 

FineArtPrintsASpyInTheHouseOfLove01’a spy in the house of love’ : limited edition fine art print : hannah lemholt for love warriors

på det finaste av hahnemühle papper 
trycks just nu varje fotografi för att  finnas i
en limiterad upplaga av 50 exemplar per fotografi i vår
web-shop så snart den öppnar. i bokhandeln, när
det inhandlas signerings-penna med litet pappers-prov
suckas det till och med högljutt mellan de fina i kassan,
med ett ’vad är det här för fantastiskt papper..’
och vi har molnig andedräkt & kalla kinder, 
men varma hjärtan när vi ger oss ut 
i snön igen.

tack för kärleken !

the warriors

 

LWLOGOCLEAN 

 

we are so happy about all your lovely feedback,
on instagram & in e-mails, over the series of
fine art prints, that hannah lemholt
has created especially for us.
here’s a closer look at the last two photographs
{& the other two can be seen here} ..
thank you for the love !

on the finest of hahnemühle paper
each photograph is printed as we speak, and
will be available in a limited edition of 50 copies,
in our web-shop as soon as it opens.
in the local bookstore, where a special pen for signing
is searched for with a small paper sample,
the sweeties behind the counter even sighs enjoyably
with a ‘what kind is this amazing paper..?
and we have cloudy breath & cold cheeks,
but warm hearts, when we go out
into the falling snow again.

thank you for the love !

the warriors 

 

± 

home | location | styling : marie olsson nylander, MO
fine art prints by hannah lemholt : soon in le shop
image bank for bloggers filling up here
got questions ? get answers : info@lwos.se
© hannah lemholt | love warriors 

 

Art is love.

 

 

©HannahLemholtPhotographyLoveWarriorsFineArtPrintsLoveAstrayNew ©HannahLemholtPhotographyLoveWarriorsFineArtPrintsLoveAstrayNew2 far left : ’love astray’, limited edition fine art print : hannah lemholt for love warriors 

 

fotokonst. vi älskar det !
hannah lemholt, som ju också är en ‘warrior’,
har fått skapa fyra fotografier exklusivt för oss, 
som nu trycks i limiterad upplaga av 50 ex per motiv, 
~ & kommer att säljas signerade & numrerade 
via vår shop.

marie olsson nylander, eller MO som en del
av Er känner henne, har här hängt en av de fyra;
’love astray’, ihop med andra favorit-tryck,
~ & klipp ur magasin, i ett av sitt & familjens
mest fantastiska rum.
MO blir förresten också snart med blogg,
~ det får Ni inte missa..

 ©HannahLemholtPhotographyLoveWarriorsFineArtPrintsSkyCirclesNew

FineArtPrintsSkyCircles02 ’sky-circles’ : limited edition fine art print : hannah lemholt for love warriors 

 
.. och i fantastiskt vackert & mysigt sällskap har
’sky-circles’ fått byta plats, från betong & prïvate 02 04
i fiskelägets ateljé, till nya huset; bland goa’
sittplatser, till perfektion slitna och lutade trägolv,
~ & en svävande ’mark eden schooley lamp’.
vi älskar sällskapet ! och vi älskar fotokonst !
gör inte Ni ?

de andra två fotografierna får Ni se i veckan..
så länge; all kärlek,

the warriors

 

©HannahLemholtSkyCirclesRumiQuote

 

 

photo art. we love it!
hannah lemholt, who’s also a ‘warrior’,
has created four photographs exclusively for us,
printed in a limited edition of 50 copies per motif,
~ & they will be sold signed & numbered
through our web-shop.

marie olsson nylander, or MO as many of you
may know her; have one of the four photographs,
‘love astray’, mounted together with other favorite prints,
~ & clippings from magazines, in one her & her
family’s amazing rooms.
MO is starting a blog soon by the way,
~ you won’t wanna miss it ..

 

.. & in incredibly beautiful & cosy company;
the print ‘sky-circles’ has moved location,
from concrete & that stunning prïvate 02 04 rug
in the fishing village studio, to the new house;
among lovely seating,
to perfection worn and soaped wood floors,
~ & a suspended ‘mark eden schooley lamp’.
we love the lineup ! and we love photography as art !
don’t you?

we’ll show you the other two photographs later this week ..
till then; with love,

the warriors

LWLOGOCLEAN

± 

home | location | styling : marie olsson nylander, MO
fine art prints by hannah lemholt : soon in le shop
image bank for bloggers filling up here
got questions ? get answers : info@lwos.se
© hannah lemholt | love warriors 

 

mermaids

 

 

©HannahLemholtMermaids

©HannahLemholtMermaidsStorypeopleQuoteCleanBackground

 
vi drömmer om varma hav & ljuden inuti snäckor. 
vi skissar & väljer bland tygprover för det
projekt vi jobbar på nu; stockholm’s nya galleria MOOD,
med glas, rymd, höjd, ~ & juicebar till granne
och vi träffar hantverkare som jobbat med läder sedan
1800-talet {eller ja, deras garveri har funnits sedan dess.
vi har alltså inte stött på odödliga pirater. än.}

vi drömmer om varma hav & ljuden inuti snäckor.
och så väntar vi på en båt som ska nå sverige i februari,
~ fullastad med love warrior skatter. snart står web-butiken
klar; så att Ni kan speja på förhand med oss..

med kärlek, 

the warriors 

 

©HannahLemholtMermaidsShellPendant

 

we dream of warm seas and the sounds inside of shells.
we sketch & choose from fabric swatches for the project that 
we’re working on now; stockholm’s new mall : MOOD,
with glass, space, height, ~ & juice bar for a neighbor
and we meet with artisans who worked with leather since
1800’s {well, no; their tannery has been around since then.
ergo; we have not encountered immortal pirates. yet.}

we dream of warm seas and the sounds inside of shells.
and we’re wistfully awaiting a boat to reach sweden in february,
~ loaded to capacity with love warrior treasures. soon the web shop
will launch; so that you can spy beforehand with us ..

with love,

the warriors

 

LWLOGOCLEAN 

±

selfportrait : hannah lemholt
shell pendant long : soon in le shop 
image bank for bloggers filling up here
got questions ? get answers : info@lwos.se
© hannah lemholt | love warriors 

 

preps & props

©HannahLemholtLWShoot

 

medan dimslöjorna sveper över
trädgårdarna utanför,
~ & ljuset egentligen är lite för skralt, tas det 
trots allt bilder.. och så fingras det, andäktigt,
på det som snart ska finnas i ’le shop’..

ben & horn, korg & strå, brons & snäckor.
det är ganska underbart, kan man säga,
när man känner att man själv vill behålla precis
allt hemma, efter att det är färdig-plåtat.

 

©HannahLemholtLWExtraShellBracelet

 shell bracelet : love warriors s/s’13 | stag amulet fringe kimono : spell

 

i mötet mellan det där rå-kalla utanför
och alla de fina mail som kommer ända
från ett australien med ständig hetta 
& värmerekord, slår det oss hur bra, minst
bra som vi såg framför oss, ~ de vita snäckorna och
de andra utvalda detaljerna från andra sidan,
från solsidan klotet, ~ nu gör sig mot det avskalade
nordiska, mot de lockiga fårfällarna
~ & den rena, bleka färgskalan i badrummet.  
 

©HannahLemholtLWExtraShellPendant

 

vi snickrar vidare på web-butiken som snart är klar,
tänder ljus, drömmer lite, ~ & undrar vad Ni
gör av de här första dagarna av ett alldeles nytt år
och vad Ni längtar efter.. kanske är det rent av
något av det vi kan uppfylla, när väl våren,
~ & årets krigar-stråt ska planeras..

 

©HannahLemholtLWSkullCandle

skull candle : love warriors : coming soon

med kärlek,

the warriors

 

 LWLOGOCLEAN

 

while misty fog-veils sweep the gardens outside,
~ & the light in reality is a bit too insufficient,
we’re doing a photoshoot after all. and so
we finger, devotionally, the items that soon
will be available in ’le shop’.

bone & horn, wicker & straw, bronze & shells.
it’s quite wonderful when you feel like
you wanna keep it all there, at home,
when the shoot is done.

in the meet between that raw cold outside,
and all the sweet e-mails & questions
coming from an australia of constant sunshine 
& heat records breaking, it strikes us how
beautifully, at least as beautiful as we envisioned,
~ the white shell-pendants & other carefully
selected details from the other side; from
the sunny side of the globe, ~ now 
match the sober nordic style, the curly sheepskins,
and the pure & pale color scheme
in the bathroom.

we’ll ’hammer away’ at the web-shop,
that is soon to be open, light candles, dream
a little, ~ & wonder what You are up to
on these first days of a brand new year,
what You crave & long for..
perhaps there’s even some of it that
we might be able to fulfill, once
spring, ~ & this years loving warfare
is to be mapped out..

with love,

the warriors

 
 

 ± 

image bank for bloggers filling up here
image bank for press : coming soon
got questions ? get answers : 
info@lwos.se
© hannah lemholt | love warriors

 

 

 

 

lace & leather

©HannahLemholtPhotographyLoveWarriorsLeatherLaptopBagLace|LoveLog

love warriors ’lace’ : 1 of 3 leather laser-cut laptop bags for spring’13 | ’savannah angel duster’ dress :spell

 

här i skandinavien känns ju våren {för att inte tala om sommaren}, 
enormt långt borta med dagar alltför korta på ljus, rök-molnig andedräkt,
~ & frostiga fönster. men vad vi njuter av, är att det känns som om
det på något sätt, kanske genom närkontakten till andra länder;
människor i andra länder, genom bloggar & instagram,
ändå går att ta på värmen som kommer att komma.
det och så att vi hasar rundor i mjuka kimonos & klänningar
från spell; som riktigt andas strand, frihet & långa kvällar.
då kan man nästan känna sanden mellan tårna, 
även om man egentligen har raggsockar på.

 

©HannahLemholtLoveWarriors|LeatherLaptopBagLace2

 

.. och så njuter vi av de första exemplaren av våra väskor;
laserskurna i läder, som sara designat.
lap top’en glider i som handen i handsken,
~ men vi kan inte slita oss från att använda dem även som
kuvert väskor under jul & nyårshelgens fester.
snart får Ni se även ’buffalo cut’ & ’skull cut’
som de andra två kallas. mumma.
läder, spets, jeans.. och raggsockar.
fast snart bara sand mellan oss, tårna, ~ & värmen.

hoppas att det nya året börjat underbart för Er.

kärlek,

the warriors 

 

LWLOGOCLEAN

 

 here in scandinavia, spring {not to mention summer}
undeniably feels very far away, with days all too short of light,
smoke-cloud breath, ~ & frost glittery windows.
but what we find ourselves so enjoying, 
is that it feels like, in some way, perhaps by the 
closeness to other countries; to people in other countries,
through blogs & instagram, 
~ like we can feel the warmth that will come, 
it is tangible somehow a little bit.
that and the fact that we shuffle along in the softest
silk kimonos & sheer dresses from spell and
the gypsy collective; that absolutely breathes of 
beaches, freedom & long, long evenings.
you can almost feel the sand between your toes then, 
even if you’re really wearing woolen teal socks.

.. and then we’re enjoying the first samples
of our laser-cut leather bags, designed by sara.
they fit our lap tops like a glove,
~ we can’t help but using them also as clutch bags
for the christmas & new years parties though.
soon we’ll show you the other two designs
as well; ’buffalo cut’ & ’skull cut’. yum.
leather, lace, denim.. and woolen socks. 
but soon just sand between us, our toes & the
warmth of spring and summer. 

we hope your year has started off beautifully !

with love,

the warriors

 

 

±

image bank for bloggers filling up : here
image bank for press : coming soon
got questions ? get answers : info@lwos.se
© hannah lemholt | love warriors