happy {handmade} new year

 

©HannahLemholtPhotographyLWKrukor1

 

några av de saker vi själva är enormt förälskade i 
ur den 1a lilla love warriors kollektionen är de gamla,
handgjorda‚ ~ & unika krukorna Ni ser prov på här.
  det är detaljer som dem som blir pricken över i:et 
ett hem, tycker vi. det är det där med äkta känsla,
tidlöshet och både handgjort, ~ & handplockat; 
som vi faller för. om & om igen.

Ni {& vi} kan se fram emot de här, lite mindre,
godbitarna, ~ & även stora, unika urnor för 
golv. även dem vintage & underbara.
riktiga ’shut-up-pieces’..

 

©HannahLemholtPhotographyLWKrukor3

©HannahLemholtPhotographyLWKrukor4
till Er som väntar tålmodigt, peppande, ~ & allmänt 
fantastiska i rad på att butiken ska öppna;
vill vi viska lite om att de som skriver upp sig för att få kärleksbrev  
{via sign up for love letters fliken till vänster }
vill vi fira lite extra i jul & nyår ..
håll utkik bland Era mail efter kärlek, prenumeranter !

vi tror på saker som är gjorda för hand år 2013..
med hand och hjärta. det är grejer det.

 

©HannahLemholt|LoveWarriors|Gift
en riktigt härlig jul .. & kärlek,

the warriors 

LWLOGOCLEAN

some of the things we ourselves are deeply in love with
from the 1st little love warriors collection is the old,
handmade, ~ & unique pots you see samples of in these photos.
  we think it’s details like those that is the icing on the cake
in a home. and it’s those things with authenticity, 
timelessness and the quality of being both handmade,
~ & handpicked, that we fall for. over & over again.

so, you {& we} have these; a little bit smaller lovelies to
look forward to, ~ & also much larger, unique urns
for the floor; those too vintage & gorgeous.
real ‘shut-up-pieces’ ..

.. and to you who are waiting patiently, happily cheering,
~ & generally just wonderfully, in that row for the store to
open {in the new year}; we wanna whisper
about the fact that those who sign up for love letters
{sign up for love letters via the tab on the left}
will be celebrated a little extra this Christmas & New Years ..
look out for love in your inbox, subscribers !

we believe in the things that are made by hand for 2013 ..
by hand and heart. now that’s the stuff.

with wishes for a beautiful christmas.. & love,

the warriors 

 

±

image bank for press / bloggers : coming soon
got questions ? get answers : info@lwos.se
© hannah lemholt | love warriors

 

light and dust

©HannahLemholtPhotographyLightAndDust1

 

vissa platser tar en med storm. vissa med som en ljus sand-storm.
så var det när vi kom till ’vårt’ keramikställe bortom risfälten.
bara att en ljus, stor rymd öppnar sig, mitt i allt det gröna;
av mjuk grå puts & vit stuckatur,
och sedan alla ansikten; de vänliga, nyfikna.
hur vi kommunicerar med gester & léenden;
plötsligt självklart universella, medan det puder-rosa
dammet yr & sara’s skisser byter händer,
~ & finner form, från hennes hand och penna
till deras händer och lera.

 

©HannahLemholtPhotographyLightAndDust2

©HannahLemholtPhotographyLightAndDust3©HannahLemholtPhotographyLightAndDust4

 

keramiken från love warriors
kommer Ni att få ta del av då det nya året
tar sin början. med allt från detaljer med organisk
skön känsla; som salt – & pepparkaren som ligger som
smycken på bordet vad man än redan har för annat porslin,
~ till stora fat, tallrikar & koppar ritade av sara.

 

©HannahLemholtPhotographyLoveWarriorsSaltAndPepper2

©HannahLemholtPhotographyLoveWarriorsSaltAndPepper1

 

ny vacker vecka till Er.

med kärlek,
the warriors 

 

±
image bank for press / bloggers coming soon
got questions ? get answers : info@lwos.se
© hannah lemholt | love warriors

 

LWLOGOCLEAN

 

some places takes you by storm. some by light sand storm even.
that’s what visiting ‘our’ pottery place beyond the rice fields, felt like.
just that bright, large space opening up, amid all the green;
of clean, but soft gray concrete  and intricate white stucco,
and then all the faces; the friendly & curious.
how we communicated with gestures and smiles;
suddenly instantly universal, while the powder-pink
dust whirled & sara’s sketches changed hands,
~ & found form; from her hand and pen
to their hands and clay.

the love warriors ceramics
you’ll get to see as the new year begins.
with everything from deco details with an organic,
and such pleasant feeling; like the salt – & pepper shakers
that can be placed like ceramic jewelry on the table;
whatever porcelain you already use,
~ to large dishes, plates & cups designed by sara.

wishing you a beautiful new week.

with love,
the warriors

 

 

cast off

 ©HannahLemoltPhotographyLoveWarriorsLoveSpreadSnackhalsband

nu tar någonting sin början.
välkomna hit, ~ till vår värld i världen.
här i bloggen kommer Ni få en inblick i en del
av den själ som ligger bakom märket Love Warriors.

Ni kommer visuellt få följa med på en del av våra resor..
på alla, hoppas vi egentligen,
~ i den mån vi kan komma undan med att packa
med Er i våra väskor.

vi vill inspirera Er med det vi hittar, ~ & hittar , längs vägen.
vi vill dela med oss av en hel massa kärlek & kreativitet.
snart öppnar vi också upp den del av upplevelsen där Ni dessutom har
möjlighet att köpa de unika ting vi åker runt världen för att finna,
~ & de egen-designade saker vi skapar.

men vi börjar här, på första sidan i vår love log, vår resas loggbok.

skepp o’hoj, fred & kärlek,
the warriors

LWLOGOCLEAN

this is the start of something new.
welcome to our world inside the world.
in this blog, you will get an insight into part of the soul
behind the swedish brand Love Warriors.

you will visually get to come along on some of our trips ..
on all of them, we hope really,
~ to the extent that we can get away with
packing you in our bags that is.

we want to inspire you with what we make up,
~ & get up to, on the road.
we want to share a whole lot of love and creativity with you.
and soon we’ll also open up the part of the experience,
where you’ll even have the opportunity to buy the unique things
that we travel around the world to find,
as well as the self-designed things we create.

but we’ll start here, on this the first page of our ’love log’,
our journey’s logbook.

ship ahoy, peace & love
the warriors

©HannahLemholtPhotographyLWShellNecklaceOnSara


± 

model : sara n bergman
3 row shell necklace : will be sold in our shop
image bank for press / bloggers : coming soon
© hannah lemholt | love warriors